"The Reykjavik nine"

Islandske Attac'ere står tiltalt for fornærmelse av Alltinget.

Frá mótmælumFrá mótmælumVinteren 2008/09 demonstrerte tusenvis utenfor Alltinget i Reykjavik under det som har blitt kalt kasserollerevolusjonen. De protesterte mot nepotismen og korrupsjonen som førte til de alvorlige økonomiske konsekvensene for Islands befolkning. Den 8. desember 2008 ønsket et trettitalls av disse demonstrantene å komme inn til galleriet på Alltinget. Demonstrantene ville være tilstede i Alltinget for å observere og markere tilstedeværelse, og var selvfølgelig ubevæpnet.

"Vi hadde heller ikke håndplakater, eller annet som kunne provosere eller bli brukt som våpen, vi hadde ikke nevene hevet og vi tok ikke i bruk truende ordbruk." Dette forteller Sólveig Jónsdóttir, leder av Attac Island og en av de tiltalte. "Det må ha vært antallet som skremte de ansatte på Alltinget. Når de så hvor mange vi var, gjorde de alt de kunne for å stoppe oss, og dermed nekte oss vår konstitusjonelle rett".

Av de tusentalls som demonstrerte, og de trettitalls som ønsket å komme inn på Alltinget ble ni personer plukket ut av politiet. Disse ni tilsynelatende tilfeldig utvalgte har blitt tiltalt etter en artikkel i straffeloven som sier at "den som fornærmer Alltinget på en slik måte at det truer Alltingets uavhengighet risikerer å bli straffet med fengsel i minimum ett år".

De ni tiltalte, også kalt "The Reykjavik Nine", skjønner ikke selv hvorfor akkurat de har blitt plukket ut. Sólveig forteller hvordan rettdokumentene avslører det tynne grunnlaget de er blitt tiltalt på.

"Hvis du går gjennom rettsdokumentene blir det tydelig hvor tilfeldig alt dette er”. Det er ingen åpenbar sammenkoblinger mellom de ni som ikke kjente hverandre før de sto tiltalt etter samme paragraf.

"Jeg tror dette handler om at i systemet er det fordommer mot såkalte 'aktivister'". Alt tyder på at "The Reykjavik Nine" er plukket ut for å være eksempler.

Før man i det hele tatt har startet rettssakene mot finanseliten og de korrupte politikerne som skapte den alvorlige krisa i Island, og dermed de rettmessige protestene blant folk, har man satt i gang rettsprosessen for de ni aktivistene. 12. mai var det første rettsmøte, og neste er forventet å komme i slutten av juni. Utfallet er fortsatt ikke klart.

Etter at tiltalen ble kjent har 400 islendinger, som også deltok i protestene mot regjeringen, skrevet under på en anmodning om å bli tiltalt på lik linje med de ni tilfeldig utvalgte. Den uklare formuleringen i lovteksten kan tolkes slik at alle som deltok i protestene mot den Selvstendighetspartiledede regjeringen angrep Alltingets uavhengighet og skulle dermed vært tiltalt. Solidaritetsaksjonen fortsetter og flere underskrifter kommer stadig til.

Attac Norge støtter våre islandske venner, og frykter at dette kan få konsekvenser for ytringsfriheten på Island. De som skapte den alvorlige krisen på Island, politikere og finansfolk, går fri og har hele tiden hatt fritt spillerom inne på Alltinget, mens de som må betale for krisa blir straffet når de krever å bli hørt.